Praktisk info

Husorden

Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen, og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligselskabet eller dettes befuldmægtigede. Som lejer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre der kommer hos dig, overholder husordenen.

Beboerne opfordres til at medvirke til at holde fællesarealerne rene og i god stand, så vi sammen opnår et godt bomiljø.

Du kan hente Hjortegårdens husorden her