Bestyrelse

Bestyrelse

Om bestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen, som er afdelingens højeste myndighed, vælges på afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsen,  består af i alt 9 medlemmer.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Formanden vælges direkte på afdelingsmødet.

Derudover vælges 8 ordinære medlemmer, hvoraf næstformand og kasserer konstitueres.

Boligtager, ægtefæller eller ligestillede kan stille op til afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen holder møde 1 mandag i måneden undtagen i juni, juli og december. Ekstra møder kan også forekomme.

I menuen kan du læse mere om medlemmerne, bestyrelsens åbningstider og referater fra møderne.