Bestyrelse

Dagsordner og referater

Her kan de forskellige dagsordner og referater downloades.

 

Dagsordner bestyrelsesmøder

Referater bestyrelsesmøder

Dagsordner afdelingsmøder

Referater afdelingsmøder

Referat fra afdelingsmøde 01-09-2020

/Files/Hjortegården/20200901 Referat ordinært afdelingsmøde .pdf