Bestyrelse

Aktivitets og klubudvalg

Udvalget har til opgave, at agere bindeled i dagligdagen mellem afdelingsbestyrelsen og klubberne. Udvalget afholder også et årligt møde i Hjortehuset for alle klubberne. Ligeledes har udvalget til opgave at planlægge diverse aktiviteter i afdelingen, som bestyrelses står for.

Medlemmer:

  • Michael Jespersen
  • Daniel Majgren
  • Anne Jytte Scheel Andersen
  • Iris Gausbo
  • Hanne Maagaard
  • Jonny Nielsen

Udvalget kan kontaktes ved at skrive til et af dets medlemmer.