Bestyrelse

Aktivitets og klubudvalg

Udvalget har til opgave, at agere bindeled i dagligdagen mellem afdelingsbestyrelsen og klubberne. Udvalget afholder også et årligt møde i Hjortehuset for alle klubberne. Ligeledes har udvalget til opgave at planlægge diverse aktiviteter i afdelingen, som bestyrelses står for.

Medlemmer:

  • Michael Jespersen

  • Daniel Majgren

  • Anne Jytte Scheel Andersen

  • Iris Gausbo

  • Hanne Maagaard

  • Tina Bryntesson

Udvalget kan kontaktes ved at skrive til et af dets medlemmer.