Bestyrelse

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat en række faste udvalg som løbende varetager og arbejder indenfor forskellige emner i Hjortegården.  Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte et ad hoc udvalg, som har til opgave at arbejde med et bestemt emne i en periode. Et ad hoc udvalg nedlægges automatisk når arbejdet er fuldendt.

Et udvalg er ikke beslutningsdygtig, men har mulighed for at afholde møder med interne såvel som eksterne parter, indhente diverse informationer og tilbud til brug for deres arbejde, for herefter at fremlægge deres forslag for bestyrelsen. Herefter vil bestyrelsen på demokratisk vis vil træffe beslutning om et forslag skal vedtages, droppes eller skal til høring hos beboerne i form af et afdelingsmøde.

I menuen findes en liste over hvilke faste udvalg der findes i Hjortegården – her er det muligt at læse om de opgaver udvalget beskæftiger sig med, samt hvilket medlemmer udvalget har.