Stort engagement på afdelingsmødet

Tak for et rigtig positivt afdelingsmøde i går! Der var en god tone og mange gode spørgsmål, og også en rigtig god stemning i pauserne. Det var dejligt at se, at Hjortegården har så mange beboere, der har lyst til at engagere sig.

Afdelingens budget for 2017, herunder både driftens og afdelingsbestyrelsens budget, blev godkendt, og 4 ud af 5 indkomne forslag blev vedtaget.

Afdelingsmødet gav Medieudvalget lov til at indhente nye tilbud på internetforsyning og til at opsige Sagitta, når de finder en bedre løsning. Det blev også vedtaget, at afdelingsmøder i fremtiden skal lydoptages. Afdelingsbestyrelsens forslag til revideret husorden samt retningslinjer for brug af Hjortehuset blev godkendt, dog med visse forslag til tilføjelser og ændringer. Forslaget om indhegning og aflåsning af containerområderne blev ikke vedtaget.

Som altid var halvdelen af afdelingsbestyrelsens medlemmer på valg. Der var seks beboere, der stillede op til 4 poster, hvilket faktisk betyder, at der var kampvalg.

De fire, der blev valgt ind, er Susanne Andersen, Charlie Mik Ljungstrøm, Line Paulsen og Søren Christoffersen. Derudover består afdelingsbestyrelsen af Iris Gausbo (formand), Daniel Majgren, Carsten Werner-Madsen, Jytte Landsbo og Bjørn Rasmussen (på orlov). Bestyrelsen har også 3 nyvalgte suppleanter: Jan Jensen (1. suppleant), Jette Kundahl (2. suppleant) og Birgit Alting (3. suppleant).