Prøveblokkenes tilvalgskataloger kan ses her

Nu kan prøveblokkenes tilvalgskataloger ses her på hjemmesiden – klik på BYGGESAGEN, og derefter på menupunktet TILVALG i venstre side.

Beboere, der ikke bor i prøveblokkene, er meget velkomne til at kigge med. Vær dog opmærksomme på, at jeres tilvalgskataloger formentlig vil komme til at se lidt anderledes ud. Arbejdet i prøveblokkene vil sikkert give anledning til nogle justeringer i forhold til det katalog, I kan se her.

God læsning!