Prøveblokkene er udvalgt

Der er udvalgt to prøveblokke, nemlig etagehusblokken Dildhaven 13 – 23 og rækkehusblokken Melissehaven 58A – 64B. Her vil renoveringen gå i gang i september 2015. Når arbejdet er endeligt planlagt, vil beboerne i disse blokke 6 uger før arbejdets begyndelse få en varsling med den præcise dato for opstart.
Som I allerede ved, består renoveringen primært af renovering af badeværelser i både etage- og rækkehuse. I etagehuse vil renoveringen også omfatte altaner, gavle og nye trappeopgangsfacader. Rækkehuse får nyt tag og ny ventilation.