Periodevise forstyrrelser på det varme vand i Distrikt 2

I forbindelse med ombygning af varmecentralen i Melissehaven 13 kan der forekomme periodevise  forstyrrelser på det varme vand på følgende adresser:

Dildhaven 1 -11, Melissehaven 1 – 27, hele Ettehavevej og Perikumhaven 125 – 175.

Fra torsdag den 22. februar 2018 – fredag den 2. marts 2018

Der vil i perioden forekomme lavere temperatur.