Periodevis forstyrrelser i det varme vand

I forbindelse med ombygning af varmecentralen i Malurthaven 10 kan der forekomme periodevis forstyrrelser i det varme vand fra mandag,  den 7. november 2016 – mandag, den 14. november 2016.

I perioden vil der kunne forekomme lavere temperatur samt svingende tryk på vandet.

Arbejdet vil berøre følgende adresser:

Anishaven 1 – 33,  Malurthaven 2 – 22, Malurthaven 11 – 183 og Malurthaven 24 – 182.

Vi beklager den gene som dette måtte medføre.