Økonomiudvalg

Udvalget har til opgave, løbende at tage bestik af afdelingens økonomiske situation. Afdelingsbestyrelsen kan ”bestille” udvalget til at gennemgå forskellige dispositioner af økonomisk art.

Udvalget mødes efter behov, dog er det udvalget, der sammen med formanden gennemgår årsregnskab og budget inden for-budgetmødet.

Medlemmer:

  • Iris Gausbo
  • Søren Johan Christoffersen
  • Carsten Werner-Madsen
  • Daniel Majgren
  • Michael Mildahl Jespersen

Udvalget kan kontaktes på flg. mailadresse: oekonomiudvalg@hjortegården.dk