Køkkenudvalg

Udvalget har til opgave, at se på hvilke muligheder der er for at indføre kollektiv råderet. Således at det bliver muligt for beboerne at købe nyt køkken over huslejen.

Medlemmer:

  • Michael Mildahl Jespersen
  • Birgit Alting
  • Jonny Nielsen
  • Tanja (beboer)
  • 1 fra driften

Udvalget kan kontaktes på flg. mailadresse: koekkenudvalg@hjortegården.dk