“JA” til tilvalgslån

 

“JA” til optagelse af kollektivt lån til finansiering af individuelle tilvalg i Hjortegården

Ved det ekstraordinære afdelingsmøde tirsdag den 9. februar godkendte beboerne i Hjortegården en låneramme på op til 20 millioner kroner til finansiering af beboernes individuelle tilvalg i forbindelse med byggesagen.

Mange beboere havde fundet vej til det ekstraordinære afdelingsmøde i Hjortehuset – 78 hustande repræsenteret af 94 beboere deltog ved mødet. Afdelingsbestyrelsens formand Iris Gausbo bød velkommen, og byggesagens projektleder Carsten Dybkjær gennemgik sammen med rådgiverne tilvalgskatalogerne og økonomien. Der blev stillet mange gode, afklarende spørgsmål, inden forsamlingen gik videre til afstemningen. Et par enkelte beboere stemte imod, nogle stykker forholdt sig neutrale, og resten stemte for forslaget.

Afdelingsmødets ”ja” til lånerammen betyder, at de beboere, der har lyst til at foretage individuelle tilvalg i forbindelse med byggesagen, får mulighed for det. Alle beboere vælger stadig selv, om de vil foretage individuelle tilvalg til deres bolig (og dermed få en ekstra huslejestigning) eller ej.

Selvom det er afdelingen, der optager det endelige lån, betyder det ikke, at afdelingen betaler kollektivt af på lånet. Det vil kun være de beboere, der har foretaget individuelle tilvalg til deres bolig, fx en udvidet altan, som skal betale af på lånet over huslejen i 20 år. De betaler selvfølgelig kun af på den del af lånet, der har finansieret deres egne tilvalg. Det vil sige, at dem, der har foretaget tilvalg for et lille beløb, altså betaler for en mindre andel af lånet, end dem, der har valgt tilvalg for et stort beløb.

De beboere, der ikke vælger at foretage tilvalg, men nøjes med enten basis eller frit valg-løsningerne, skal ikke betale af på det kollektive lån, og vil dermed ikke få en yderligere huslejestigning som følge af de andre beboeres tilvalg.

Selvom man ikke vælger individuelle tilvalg, er det vigtigt at huske, at man stadig får en huslejestigning på gennemsnitligt 10 kr. pr. m2/måned som følge af hele byggesagen. Denne huslejestigning gælder for alle beboere. Hvis du vælger tilvalg som medfører ekstra huslejestigning, skal det lægges oveni stigningen på gennemsnitligt 10 kr. pr. m2/måned. Du kan læse mere om økonomien bag byggesagen her.

De individuelle tilvalg har tilsammen en låneramme på 20 millioner. Det betyder, at Hjortegården har lov til at låne op til 20 millioner, hvis der er brug for det. Hvis Hjortegårdens beboere samlet set kun vælger tilvalg for fx 11 millioner, skal der kun betales tilbage på et lån på 11 millioner.

Vil du vide mere, kan du også læse om lånet i mødeindkaldelsen, du kan se tilvalgskatalogerne for bad og altaner, og du kan læse vores artikel om optioner, tilvalg og økonomi. Du er også altid velkommen til at spørge din beboerkoordinator, Thomas.