Invitation til afdelingsmøde

KOM OG VÆR MED
Bestyrelsen inviterer til pølser og afdelingsmøde.

Kl. 17.30 serveres der pølser foran Hjortehuset i forbindelse med det årlige afdelingsmøde.

Kl. 19.00 begynder afdelingsmødet

Ved mødet kan du høre, hvad afdelingsbestyrelsen har lavet siden sidste ordinære afdelingsmøde

Det er også her, du kan høre, hvilke forslag dine naboer er kommet med til ændringer i afdelingen.
Du kan være med til at bestemme, om de skal føres ud i livet

På mødet skal der også stemmes om et budgetforslag, der giver en huslejenedsættelse på:
– 1,0 pct. for familieboliger
– 1,0 pct. for ungdomsboliger
– 1,0 pct. for ældreboliger

Du kan herunder se budgetfolderen, forslag for vedligeholdelsereglement og forslag til en ny husorden.

1018 budgetfolder 2018
Forslag til Vedligeholdelsesreglement 1018 Hjortegården
Forslag til husorden