HJORTEGÅRDENS UDVALG

HJEMMESIDE

Alle /Ansvarlig : Iris

KOMMUNALT SAMARBEJDE

Iris-Daniel/Ansvarlig: Iris

HJORTEHUSET

Birgit-Daniel-Jakob/Ansvarlig:Birgit-Jakob

AFDELINGSMØDER&ÅRSBERETNING

Alle/ansvarlig: Iris

AKTIVITETSUDVALG

Sanne-Jakob-Iris-Daniel/Ansvarlig: Sanne

INDKØB

Sanne-Jytte- Carsten – Line- Tony/Ansvarlig: Sanne

Mødeindkaldelser/Sagsliste

Iris

LOKALE/MARKVANDRING

Alle/Ansvarlig: Sanne

NØGLEANSVARLIG

Sanne

ÅRLIG OPRYDNING

Alle/Ansvarlig: Sanne

BEBOERFOLDER/VELKOMST

Tony- Sanne- Iris- Jytte/Ansvarlig: Iris

VARMESELSKAB

Bjørn/suppleant Carsten

BOLIGSOCIALT

Alle/Ansvarlig:Iris

STORMØDE MED KLUBBER

Alle/Ansvarlig: Iris