Kategoriarkiv: Nyt fra Byggesagen

Afspærringer skal respekteres

 

Af hensyn til din egen og andres sikkerhed er det meget vigtigt, at du ikke går ind på områder, som er spærret af.

I forbindelse med byggesagen skal der ofte bruges store maskiner, som f.eks. kraner, til arbejdet. Når de store maskiner er i gang, eller når der er fare for, at byggematerialer falder ned, sætter entreprenørerne særlige afspærringer op for at sikre, at ingen kommer til skade. Disse afspærringer er typisk markeret med rød-hvide afspærringskæder.

“JA” til tilvalgslån

 

“JA” til optagelse af kollektivt lån til finansiering af individuelle tilvalg i Hjortegården

Ved det ekstraordinære afdelingsmøde tirsdag den 9. februar godkendte beboerne i Hjortegården en låneramme på op til 20 millioner kroner til finansiering af beboernes individuelle tilvalg i forbindelse med byggesagen.

Mange beboere havde fundet vej til det ekstraordinære afdelingsmøde i Hjortehuset – 78 hustande repræsenteret af 94 beboere deltog ved mødet. Afdelingsbestyrelsens formand Iris Gausbo bød velkommen, og byggesagens projektleder Carsten Dybkjær gennemgik sammen med rådgiverne tilvalgskatalogerne og økonomien. Der blev stillet mange gode, afklarende spørgsmål, inden forsamlingen gik videre til afstemningen. Et par enkelte beboere stemte imod, nogle stykker forholdt sig neutrale, og resten stemte for forslaget.

Afdelingsmødets ”ja” til lånerammen betyder, at de beboere, der har lyst til at foretage individuelle tilvalg i forbindelse med byggesagen, får mulighed for det. Alle beboere vælger stadig selv, om de vil foretage individuelle tilvalg til deres bolig (og dermed få en ekstra huslejestigning) eller ej.

Selvom det er afdelingen, der optager det endelige lån, betyder det ikke, at afdelingen betaler kollektivt af på lånet. Det vil kun være de beboere, der har foretaget individuelle tilvalg til deres bolig, fx en udvidet altan, som skal betale af på lånet over huslejen i 20 år. De betaler selvfølgelig kun af på den del af lånet, der har finansieret deres egne tilvalg. Det vil sige, at dem, der har foretaget tilvalg for et lille beløb, altså betaler for en mindre andel af lånet, end dem, der har valgt tilvalg for et stort beløb.

De beboere, der ikke vælger at foretage tilvalg, men nøjes med enten basis eller frit valg-løsningerne, skal ikke betale af på det kollektive lån, og vil dermed ikke få en yderligere huslejestigning som følge af de andre beboeres tilvalg.

Selvom man ikke vælger individuelle tilvalg, er det vigtigt at huske, at man stadig får en huslejestigning på gennemsnitligt 10 kr. pr. m2/måned som følge af hele byggesagen. Denne huslejestigning gælder for alle beboere. Hvis du vælger tilvalg som medfører ekstra huslejestigning, skal det lægges oveni stigningen på gennemsnitligt 10 kr. pr. m2/måned. Du kan læse mere om økonomien bag byggesagen her.

De individuelle tilvalg har tilsammen en låneramme på 20 millioner. Det betyder, at Hjortegården har lov til at låne op til 20 millioner, hvis der er brug for det. Hvis Hjortegårdens beboere samlet set kun vælger tilvalg for fx 11 millioner, skal der kun betales tilbage på et lån på 11 millioner.

Vil du vide mere, kan du også læse om lånet i mødeindkaldelsen, du kan se tilvalgskatalogerne for bad og altaner, og du kan læse vores artikel om optioner, tilvalg og økonomi. Du er også altid velkommen til at spørge din beboerkoordinator, Thomas.

Har du spørgsmål til afdelingsbestyrelsen?

Har du spørgsmål til afdelingsbestyrelsen?

Vi er glade for det store engagement, Hjortegårdens mange beboere viser for afdelingen og for byggesagen.

I er altid meget velkomne til at kontakte afdelingsbestyrelsen med spørgsmål og kommentarer til livet i Hjortegården.

Vi beder blot om, at det sker via:

  • Personlig henvendelse på afdelingsbestyrelsens kontor Melissehaven 7 – 9 parterre: Den tredje mandag i hver måned kl. 17.30-18.00 (undtagen skoleferier og helligdage)
  • Pr. brev i postkassen ved afdelingsbestyrelsens kontor
  • På e-mail til afdb@hjortegaarden.dk

Fordelen ved træffetid og postkasser er, at vi kan samle spørgsmålene sammen og svare på dem som afdelingsbestyrelse.

Facebook

For god ordens skyld: Vi har valgt ikke at bruge Facebook til at svare på spørgsmål.

Vi er på Facebook som privatpersoner, og der ville let kunne opstå tvivl om, hvornår vi skrev som beboere, og hvornår vi skrev som medlemmer af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmål om byggesagen

Har du spørgsmål om byggesagen, er det bedst at stille dem til vores beboerkoordinator Thomas Cramer.

Thomas har lovet at opdatere vores hjemmeside med de spørgsmål og svar, som andre også kan have glæde af. Det gør han i samarbejde med Helle og Marie – vores boligsociale medarbejdere.

Du kan kontakte Thomas Cramer på 2255 1588, på mail til byg.hjortegaarden@3b.dk og ved personlig henvendelse på kontoret bag den blå dør i skurbyen.

Kig gerne forbi

Vi håber, rigtig mange vil kigge forbi i vores træffetid – og komme med spørgsmål og ideer i vores postkasse til fælles glæde og gavn for vores dejlige afdeling.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Byggesagens egen hjemmeside

Nu har byggesagen endelig fået sin helt egen side!

Den nemmeste måde at komme til den på er stadig ved at klikke på fanen BYGGESAGEN øverst på Hjortegårdens hjemmeside, eller på det grønne logo i venstre side. Nyheder fra byggesagen vil stadig kunne ses i højre side her på Hjortegårdens hjemmeside.

Byggesagens hjemmeside bliver lige så stille udbygget med flere nyheder og informationer, men allerede nu er der kommet en ‘Spørgsmål & Svar’-side. Her finder du nogle af de spørgsmål, vi er stødt på indtil videre – og selvfølgelig svar på dem. Der vil naturligvis komme flere, efterhånden som der dukker nye spørgsmål op. Indimellem tager det også lidt tid at få skrevet et godt og uddybende svar.

Mange har allerede tilmeldt sig nyheder her på Hjortegårdens side, men for fremtiden vil der kun komme ‘almindelige’ nyheder om afdelingen herfra. Hvis du for fremtiden vil sikre dig, at du får alle nyheder fra byggesagen, skal du altså ind og tilmelde dig på byggesagens hjemmeside. Det gør du ved at skrive din e-mail adresse i feltet i nederste venstre hjørne på byggesagens hjemmeside.

Vi håber, I vil læse med!

Prøveblokkenes tilvalgskataloger kan ses her

Nu kan prøveblokkenes tilvalgskataloger ses her på hjemmesiden – klik på BYGGESAGEN, og derefter på menupunktet TILVALG i venstre side.

Beboere, der ikke bor i prøveblokkene, er meget velkomne til at kigge med. Vær dog opmærksomme på, at jeres tilvalgskataloger formentlig vil komme til at se lidt anderledes ud. Arbejdet i prøveblokkene vil sikkert give anledning til nogle justeringer i forhold til det katalog, I kan se her.

God læsning!