Byggeudvalg

Medlemmerne fra afdelingsbestyrelsen deltager i byggeudvalgsmøderne, som finder sted en gang om ugen

Medlemmer:

  • Bestyrelsen
  • Jakob (beboer)