Telefon

Telefon

Oversigt:

Omstilling til en anden beboer
Viderestilling til andet telefonnummer
Annullering af viderestilling til andet telefonnummer
A-nummer visning / hemmeligt nummer
Ekstern kald
Intern kald
Spærring af opkald til fx udland
Notering
Konference
Veksling
Telefonvækning
Telefonstik
Ekstern viderestilling
Banke på
Personlig kode
Fejlmelding
Fraflytning fra din nuværende adresse
Åbning af nyt telefonnummer
Opsigelse af din telefonlinie/nummer i Hjortegårdens telefonsystem
Betalingsnumre (90 xx xx xx)
Omstilling til en anden beboer 
Hvis du ønsker at stille en samtale om til en anden beboer i Hjortegården, kan du gøre dette ved at taste på R-tasten på apparatet og herefter telefonnummeret på otte cifre uden ”0” foran.

Viderestilling til andet telefonnummer 
Tast *21*0xxxxxxxx for viderestilling udenfor Hjortegården.
Tast *21*xxxxxxxx for viderestilling indenfor Hjortegården.

Annullering af viderestilling til andet telefonnummer 
Tast #21# for annullering af viderestilling.

A-nummer visning / hemmeligt nummer 
Da det er en fælles telefoncentral, som alle tilmeldte beboere benytter, kan der ikke tilbydes individuel A-nummer præsentation / Hemmeligt nummer. Derfor er telefonsystemet sat op til ikke at vise dit telefonnummer, hos den du ringer til (B-abonnenten). Ligeledes vil det ikke være muligt at benytte ”Vis nummer” ved indkommende kald.

Ekstern kald 
For at ringe til et telefonnummer udenfor Hjortegården, er det nødvendigt at taste ”0” for at få en bylinie.

Intern kald
Når du skal ringe til en anden beboer i Hjortegården, skal du blot taste det 8-cifrede nummer. Opkald fra en beboer til en anden er gratis, såfremt begge er med i det fælles telefonanlæg.
Hvis du taster ”0” først vil kaldet gå via bylinierne, og derfor ikke være gratis. Når der kommer en gæst, kan vedkommende ringe fra dørtelefonen til din telefon. Hvis du ønsker at lukke vedkommende ind, skal du blot trykke på ”5”, så kan døren åbnes.

Spærring af opkald til fx udland 
Husk at oplyse præcis hvad der ønskes spærret for.
Prisen udgør kr. xxx,00, prisen for åbning udgør kr. xxx,00.

Notering 
Såfremt du ringer til en anden beboer, som er optaget, har du mulighed for at lave en notering ved at trykke ”6”.
Når vedkommende lægger på, vil din telefon begynde at ringe, og når du løfter røret, vil der automatisk blive ringet op til beboeren.

Konference 
Når du har en samtale, har du mulighed for at ringe op til en anden person, blot ved at taste telefonnummeret. Når du har fået kontakt til den anden person, så har du mulighed for at trykke på ”3” så er I alle tre med i konferencen.

Veksling 
Når du har en samtale, har du mulighed for at ringe op til en anden person, blot ved at taste telefonnummeret. Når du har fået kontakt til den anden person, så har du mulighed for at trykke på ”1” for at skifte imellem de to samtaler (tryk ”3” for konference).

Telefonvækning 
Du kan bestille gratis vækning ved at løfte røret og taste *55*hrmn (fx *55*0730) og derefter lægge på. Telefon vil i det givende eksempel ringe kl. 07.30. Annullering af vækning: løft røret og tast #55#, og læg på.

Telefonstik 
Der er i alle lejligheder opsat nye telefonstik, som er forbundet til den fælles telefoncentral. Disse stik skal bruges, når man er tilmeldt telefonordningen. Med andre ord, de gamle stik kan ikke bruges på fælles telefoncentralen.

Ekstern viderestilling 
Du kan viderestille din telefon til et andet sted, hvor du ønsker at besvare dine opkald. Dette kan du viderestille dine kald ved at taste ”*21*” ”0” for en bylinie og det telefonnummer som der ønskes viderestillet til.
Når du ønsker at ophæve viderestillingen tastes ”#21#”.
Det skal bemærkes at der betales for samtalen mellem ens egen bopæl og til det sted hvor samtalen er viderestillet til, så længe samtalen varer. Der betales den pågældende takst til det sted hvor samtalen viderestilles til.

Banke på 
Såfremt du ønsker at høre at flere samtaler venter, mens du har en igangværende samtale, kan funktionen ”banke på” etableres. Når funktionen er aktiv vil du kunne høre en tone i røret, som indikerer at der venter et kald, tonen vil være der så længe den som ringer op venter. Den som ringer op vil ikke få optaget men få almindelig ringning.Som det er etableret i dag vil den som ringer op få optaget når linien er optaget, som normalt i dag.
Prisen udgør kr. xxx,00.

Personlig kode 
Det er muligt at etablere personlig kode, således at man kun kan ringe ud hvis man kender en fire cifret kode. Det betyder at man taster fire cifre for at kunne ringe ud. Når funktionen er etableret tastes koden, og herefter modtager man klartone fra den offentlige bycentral.
Prisen udgør kr. xxx,00.

Fejlmelding 
Fejlmelding af linie (manglende klartone, kan ikke ringe til andre, andre kan ikke ringe til dig ect.), skal meldes til Inspektørkontoret – Telefon 44844182.

Fraflytning fra din nuværende adresse 
Hvis du flytter udenfor Boligforeningen 3B i Herlev, afd. 1018 Hjortegården, men bliver boende i Herlev, kan du tage dit gamle nummer med dig, og fortsætte som Tele2 kunde.

Hvis du flytter ud af Herlev kommune skal du have nyt telefonnummer – det vil i løbet af år 2001, blive muligt at flytte sit telefonnummer med sig, uanset hvortil i Danmark du flytter hen.

Hvis du flytter fra en lejlighed til en anden lejlighed i bebyggelsen, beholder du dit telefonnummer.

Det er vigtigt at flytning meldes, således at linien kan lukkes, hvormed du undgår at andre kan benytte telefonen på din regning.

Åbning af nyt telefonnummer 
I forbindelse med tilflytning til Hjortegården, kan tilmelding til Hjortegårdens Telefonsystem ske via Inspektørkontoret.

Opsigelse af din telefonlinie/nummer i Hjortegårdens telefonsystem
Hvis du ønsker at lukke/opsige dit telefonnummer, skal dette ske skriftligt til Tele2 A/S, med 30 dages varsel.

Betalingsnumre (90 xx xx xx)
Tele2 understøtter ikke alle 90-betalingsnumre – De numre der er spæret/åbnet for kan rekvireres fra vores kundeservice på telefon 80900909.