Affaldssortering

Affaldssortering

I Hjortegården er der 6 steder du kan sortere dit affald, som ikke ind går i din daglige dagrenovation.

De har følgende adresser:

Perikumhaven 13
Dildhaven 23
Melissehaven 13
Dildhaven 1
Anishaven 19
Malurthaven 10

Driften henviser til at man retter sig efter skiltene som beskriver hvad der de enkelte bås/bure måtte indeholde

Alm Afffald (Dagrenovation), henviser vi i øjeblikket til etagehusenes skakter og de grønne bure, som står rundt omkring i bebyggelsen.

For at minimere evt. skadedyrs problemer, henviser vi endvidere til at man husker at lukke affaldsposerne og ikke overfylde de grønne vogne