Baggrundsviden.

Baggrundsviden.

Almennyttige boliger, sociale boliger, almene boliger, er i dag betegnelser, der dækker over boligbyggerier, hvor opførelsen er støttet af stat -og kommune, og kan være boliger af forskellige typer, det kan være ungdomsboliger, familieboliger, ældreboliger samt “bolig plus” boliger, hvilke vil sige, at beboerne selv skal vedligeholde og passe bla. udearealerne.

Almene boligforeninger har rødder helt tilbage fra 1800-tallet. I den periode voksede mange danske byer hurtigt, fordi mange flyttede ind fra landet til byen, for at søge arbejde i de mange nye industrier, der voksede frem i sidste halvdel af 1800 tallet. Boligerne blev oprindelig opført til den økonomisk svagere stillede del af befolkningen og til mange børnerige familier.

Det første “sociale boligbyggeri” i København, var et filantropisk byggeri betalt af “Lægeforeningen mod Coleras Udbredelse”, og var Brumleby på Østerbro, der i virkeligheden hed ”De paa Kjöbenhavns Østerfælled opförte Boliger for de ubemidlede Klasser”, – det var en koleraepidemi i 1853 der blev startskuddet på boligbevægelsen –  for senere tog selvorganiserede arbejdere, fagforeninger samt arbejderkooperationen initiativ til oprettelse af andre boligforeninger og selskaber.

Grundideen med boligforeninger i det danske samfund, har altid været at der skal være gode og billige miljøvenlige boliger til alle borgere i landet.

I Danmark er der i dag ca. 1000 almene boligorganisationer, med tilsammen 7000 boligafdelinger og ikke mindre end ca. 550.000 boliger.

I 1944 i Herlev slog en gruppe arbejdere sig sammen og dannede en boligforening, de kaldte “Boligforeningen Herlev 44 eller “Boligforeningen af 1944 i Herlev”, om man vil – og det blev i årenes løb, indtil 2008, til otte boligafdelinger i Herlev nemlig: Herlev 44 Lille Birkholm, det der i dag hedder Hjortegården, Toftegård, Martinsgård, Egeløvparken, Herlev Torv, Herlevgårdsvej, Herlev skole (ældreboliger), og Søager park.

Af administrative grunde stiftedes i 1967,  af de tre boligorganisationer:

  • FB – Fagforeningernes Boligforening (stiftet af seks fagforeninger i 1947)
  • KSB – Københavns Sociale Boligselskab (stiftet af socialfilantroper i 1927)
  • H44 – Boligselskabet af 1944 i Herlev (stiftet af arbejderbevægelsen i 1944

Fællesadministrationen 3b a.m.b.a

Den 1. januar 2008 slog så disse boligforeninger sig sammen til én stor boligforening, der blev til boligforeningen 3b, der i dag administrerer ca. 12.700 lejemål i 89 afdelinger, fordelt i syv kommuner, København, Herlev, Ballerup, Hvidovre, Gladsaxe, Høje Taastrup og Fredensborg.

 

 

 

 

.