Beboer telefon virker igen 19.06.2015

Beboer telefon virker igen 19.06.2015

Beboertelefonen virker desværre ikke pt. Der arbejdes på sagen, men det vides ikke hvornår den virker igen. Fejlen skyldes flytning af linjen til det nye midlertidige kontor ikke er gået som planlagt.

Der henvises til at sende en mail på hjortegaarden@3b.dk

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret