Afspærringer skal respekteres

 

Af hensyn til din egen og andres sikkerhed er det meget vigtigt, at du ikke går ind på områder, som er spærret af.

I forbindelse med byggesagen skal der ofte bruges store maskiner, som f.eks. kraner, til arbejdet. Når de store maskiner er i gang, eller når der er fare for, at byggematerialer falder ned, sætter entreprenørerne særlige afspærringer op for at sikre, at ingen kommer til skade. Disse afspærringer er typisk markeret med rød-hvide afspærringskæder.