Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til afdelingsbestyrelsen?

Vi er glade for det store engagement, Hjortegårdens mange beboere viser for afdelingen og for byggesagen.

I er altid meget velkomne til at kontakte afdelingsbestyrelsen med spørgsmål og kommentarer til livet i Hjortegården.

Vi beder blot om, at det sker via:

  • Personlig henvendelse på afdelingsbestyrelsens kontor Hjortehuset, Dildhaven 11B, 1 sal: Den 1. mandag i hver måned kl. 17.30-18.00 (undtagen skoleferier og helligdage)
  • Pr. brev i postkassen ved afdelingsbestyrelsens kontor
  • På e-mail til afdb@hjortegården.dk

Fordelen ved træffetid og postkasser er, at vi kan samle spørgsmålene sammen og svare på dem som afdelingsbestyrelse.

Facebook

For god ordens skyld: Vi har valgt ikke at bruge Facebook til at svare på spørgsmål.

Vi er på Facebook som privatpersoner, og der ville let kunne opstå tvivl om, hvornår vi skrev som beboere, og hvornår vi skrev som medlemmer af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmål om byggesagen

Har du spørgsmål om byggesagen, er det bedst at stille dem til vores beboerkoordinator Thomas Cramer.

Thomas har lovet at opdatere vores hjemmeside med de spørgsmål og svar, som andre også kan have glæde af. Det gør han i samarbejde med Helle og Marie – vores boligsociale medarbejdere.

Du kan kontakte Thomas Cramer på 2255 1588, på mail til byg.hjortegaarden@3b.dk og ved personlig henvendelse på kontoret bag den blå dør i skurbyen.

Kig gerne forbi

Vi håber, rigtig mange vil kigge forbi i vores træffetid – og komme med spørgsmål og ideer i vores postkasse til fælles glæde og gavn for vores dejlige afdeling.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen