Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, som er afdelingens højeste myndighed .

Afdelingsbestyrelsen,  består af i alt 9 medlemmer.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Formanden vælges direkte på afdelingsmødet.

Derudover vælges 8 ordinære medlemmer, hvoraf næstformand  og  kasserer konstitueres.

Boligtager, ægtefæller eller ligestillede kan stille op til afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen holder møde 2. mandag i måneden undtagen i juni, juli og december. Ekstra møder kan også forekomme.

I menuen kan du læse mere om medlemmerne, bestyrelsens åbningstider og referater fra møderne.