Ændring af vasketure pr. 1. december 2016

Pr. 1. december 2016 ændres vasketurene til 2-timers ture.

Dette betyder, at alle eksisterende bestilte vasketider bliver slettet/nulstillet.