Der vil være lukket for vandet onsdag, den 18. maj 2016

Der vil være lukket for vandet onsdag, den 18. maj 2016 i tidsrummet fra kl. 9.00 – 11.00.

Følgende adresser vil være berørt:

Dildhaven 1 – 11, Melissehavn 1 -25, Perikumhaven 125 – 175 og hele Ettehavevej.