Bestyrelse

Køkkenudvalg

KØKKENUDVALG

Udvalget har til opgave, at se på hvilke muligheder der er for at indføre kollektiv råderet. Således at det bliver muligt for beboerne at købe nyt køkken over huslejen.

Medlemmer:

  • Michael Jespersen
  • Birgit Alting
  • Jonny Nielsen
  • Tanja (beboer)
  • 1 fra driften

Udvalget kan kontaktes ved at skrive til et af detes medlemmer.